Özele Sevk

Özelde diş tedavisi yaptırabilmesi için hangi yol izlenmelidir?

Sağlık Uygulama Tebliğinin 2 nci maddesinde sağlık hizmeti sunucuları tanımlanarak basamak sınıfları da belirlenmiştir.

1-Diş tedavisinde özele sevkte "sayılı gün şartı" aranmayacak

Önceki düzenlemelerde sevkin A.D.S.M. den belirli gerekçeler ile yapılması ( örneğin 90 gün içinde yapılamadığı için özele sevk edilmesi) zorunlu iken yeni düzenlemede herhangi bir gerekçe sınırlaması getirilmemiştir. Tedavisi için A.D.S.M ye başvurduğunda randevu alamayan hasta dahi, ilgili tedavi A.D.S.M. de yapılsa dahi özele sevk isteyebilir.

2-Muayenehanesi olan diş hekimlerine sevk ile gidilemeyecek.

  • Diş tedavilerini özel muayenehanede yaptırırsa, sevk almış olsa bile, S.G.K. Kurumu ilgililere geri ödeme yapmayacaktır.
  • Diş tedavilerini Buna göre özel sağlık hizmeti sunucuları olarak “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan Özel Ağız Diş Sağlığı polikliniklerinde yaptırırsa S.G.K. Kurumu ilgililere geri ödeme yapacaktır.
  • Diş tedavilerini “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde yaptırırsa, S.G.K. Kurumu ilgililere geri ödeme yapacaktır.
Detaylı Bilgi Formu

Güvenlik Kodu | Değiştir